Hotline: 0915 719 718 - 0949 202 202
DỊCH VỤ
Dịch vụ
Quản lý triết học & Sứ mệnh

Sứ mệnh

Kỹ thuật tạo nên tương lai và cuôc sống xanh

Gía trị chính

Nhân sự trung thực và kỷ luât

Nổ lực với sự lạc quan tích cực

Tầm nhìn công ty

  1. Trở thành nhà cung ứng hàng đầu trên thế giới về ổ cứng AC trong các nag2nh công nghiệp
  2. Trở thành nhà cung ứng hàng đầu về ổ cứng AC của hệ thống PIMM với thi7 phần lớn nhất ở Đài Loan
  3. Trở thành nhà cung ứng hàng đầu về ổ cứng AC của hệ thống tiết kie65mna8ng lượng máy bơm ở Đài Loan